14 juni 2016: Wereldbloeddonordag

14 juni 2016: Wereldbloeddonordag

14 JUNI 2016 WERELDBLOEDDONORDAG IN NEDERLAND

In 2004 is de WBDD door vier organisaties opgezet en was het eerste organiserende land Zuid Afrika. De vier organisaties vormden een comité bestaande uit de WHO (World Health Organisation), de FIODS (International Federation of Blood Donor Organizations), de ISBT (International Society of Blood Transfusion) en het “International Red Cross” dat jaarlijks een land kiest uit de opterende kandidaten voor de organisatie van dat jaar.

In 2016 is dat gegund aan Nederland. De DVNL is bijzonder vereerd dat ze dat mag organiseren en gaat daar in samenwerking met Sanquin een mooie happening van maken. We zijn er trots op, mar realiseren ons dat het een enorme uitdaging is om een wereldwijd meegevierd evenement op te zetten.

In 2015 was het organiserende land China. Aan het eind van het evenement dat daar op de gebruikelijke grootse manier zoals in China gebruikelijk was opgezet werd door de WHO bekend gemaakt dat Nederland het volgende gastland zou zijn en werd er een vlag overhandigd waarmee symbolisch het stokje werd overgedragen.

Op dit moment wordt er al hard gewekt aan de invulling van het evenement. Er zijn verschillende groepjes aan het werk onder leiding van

een stuurgroep. Het thema voor 2016 is voorgelegd aan de WHO. Wij hebben als doelstelling dat de Nederlandse donor centraal komt te staan in het geheel naast de internationale aanpak.

We kunnen nu nog veel kanten op, dus ideeën voor deze dag? Schroom niet om ze aan het bestuur kenbaar te maken. We zullen zeker kijken of ze in de uitvoering meegenomen kunnen worden.

Deel ideeën met ons via info@dvnl.nl.

Zie voor 2015:

Internationaal: https://www.youtube.com/watch?v=tf1kXVmrzqc

Nationaal: http://www.sanquin.nl/actueel/bloeddonatie/wereld-bloeddonordag-2015