Convenant tussen DVNL en Sanquin

Convenant tussen DVNL en Sanquin

De Donorvereniging Nederland en Sanquin zijn in een convenant afspraken overeengekomen over overleg, informatievoorziening, advisering en financiële aangelegenheden.

De ondertekening vond plaats in de hoofdvestiging van Sanquin te Amsterdam door Jeroen de Wit, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin verantwoordelijk voor de bloedbank en Jos Peeters, voorzitter van de Donorvereniging Nederland. Bij de ondertekening werd uitgesproken dat dit convenant een bevestiging was van twaalf jaar samenwerking en een belofte voor een goede verdere samenwerking in de toekomst. Bij de ondertekening was het voltallig bestuur van de Donorvereniging aanwezig.